Regulamin

Regulamin obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie Parku Linowego.

 1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wejście do parku linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 2. Wejście na trasy w parku linowym i wykonanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupieniu biletu, podpisaniu oświadczenia, odbyciu szkolenia instruktażowego z zasad bezpieczeństwa w Parku oraz dopuszczeniu przez instruktora.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 4. Na trasę mogą wejść osoby mierzące nie mniej niż 120 cm wzrostu – trasa biała, żółta i zielona; 135 cm – trasa niebieska, fioletowa, pomarańczowa, czerwona, Extreme I i Extreme II.
 5. Na terenie Parku Linowego zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
 6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w parku linowym.
 7. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego i stresu mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji parku linowego.
 8. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PARKU LINOWYM:

 • Osoby chcące korzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego przez instruktora nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Biżuterię, okulary, telefony oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć tak, aby nie stworzyły zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela i innych osób.
 • Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o schorzeniach lub rzeczach, które posiada i które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z parku linowego.
 • Osoby mające długie włosy powinny je schować pod kaskiem lub spiąć, by nie wkręciły się w elementy parku.
 • Na terenie parku linowego wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na elementach do tego przeznaczonych. Zakazane jest bieganie i robienie fikołków, itp.
 • Bezwzględnie zakazane jest wychylanie się poza barierki i sieci asekuracyjne, co może grozić upadkiem.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą się znajdować maksymalnie 2 osoby.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę parku linowego, która pomoże w sprawnym opuszczeniu trasy.
 • Podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
 • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Wszystkie wypadki kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom parku linowego.

SPRZĘT ASEKURACYJNY I PRZECHODZENIE PRZEZ TRASĘ W PARKU LINOWYM:

 • W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi: uprząż, dwie lonże z karabinkami, rolka z lonżą i kask.
 • Rolkę zapinany wyłącznie w miejscach oznaczonych kolorem żółtym.
 • Karabinki wpinamy zawsze zapięciami skierowanymi w przeciwne strony, w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym.
 • Bezwzględnie zakazane jest odpinanie jednocześnie obu karabinków.
 • Po każdym przepięciu karabinków lub rolki sprawdzamy czy zamek został poprawnie zamknięty.
 • Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
 • Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 • Podczas zjazdów nie dotykamy lin stalowych.
 • Przed wejściem na każdą przeszkodę należy sprawdzać poprawność wpięcia karabinków.
 • Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się na linę stalową a następnie wpiąć bloczek w linę. Potem odpiąć karabinek z pętli i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.
 • Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy -symbolizuje go żółty kolor taśmy, a na nim karabinki asekuracyjne – symbolizuje je kolor czerwony.
 • Podczas korzystania z atrakcji parku linowego należy zgłaszać obsłudze parku wszelkie zastrzeżenia, co do sprzętu asekuracyjnego.
 • W przypadku osłabienia należy wezwać obsługę Parku Linowego, aby mogła bezpiecznie sprowadzić daną osobę na poziom zerowy.

OPERATOR PARKU LINOWEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 • Bezwzględnego wydalenia z parku linowego osób nieprzestrzegających jakiegokolwiek punktu regulaminu.
 • Przerwania działalności parku częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na jego terenie (silny wiatr, deszcz, wyładowania atmosferyczne, itp.)
 1. Korzystając z atrakcji Parku Linowego uczestnik zabawy jest narażony na kontuzje i urazy, jak przy rekreacyjnym uprawianiu sportu, za które właściciel Parku Linowego nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa przekazanych uczestnikom zabawy podczas szkolenia zwalnia właściciela Parku Linowego z wszelkiej odpowiedzialności.
 3. Dzieci do lat 12 podczas pokonywania trasy torów linowych powinny znajdować się pod stałą obserwacją opiekunów.
 4. Park Linowy nie przechowuje danych osobowych swoich klientów. Pod koniec dnia oświadczenia wraz z danymi osobowymi są niszczone.
 5. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Parku Linowego Paprocany.