Bezpieczeństwo/Certyfikat

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW

Aby bezpiecznie przejść park linowy klienci najpierw muszą zapoznać się z regulaminem parku, w którym zawarte są zasady bezpieczeństwa stosowane w parku. Następnie przed wejściem na trasę, osoby dorosłe muszą podpisać oświadczenie, że zapoznały się z regulaminem, z którego wynika m.in., że nie są pod wpływem środków odurzających, że ich stan zdrowia pozwala na korzystanie z parku linowego oraz że będą się bezwzględnie stosować do zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie i przekazanych im przez instruktorów na obowiązkowym szkoleniu. W przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie muszą wypełnić stosowne oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem i stałej opieki nad nieletnim, uczestniczyć w szkoleniu oraz sprawować bezpośredni nadzór podczas pokonywania przez nieletnich torów linowych. Po takich formalnościach instruktorzy wyposażą chętne osoby do przejścia przez przeszkody w odpowiedni sprzęt asekuracyjny i przeszkolą je na trasie szkoleniowej. Następnie po dopuszczeniu, za zgodą Instruktorów, będą mogły wejść na przeszkody.

Nasze przeszkody spełniają rygorystyczne normy PN-EN 15567- 1 PL. Podstawowym elementem decydującym o bezpieczeństwie klientów są liny stalowe. Bezpieczeństwo klientów korzystających z Parku Linowego „PAPROCANY” potwierdzone jest zewnętrznym CERTYFIKATEM.

SPRZĘT ASEKURACYJNY

Sprzęt dla każdego klienta jest atestowany i swoje źródło czerpie z zasad bezpieczeństwa stosowanych w alpinizmie. W jego skład wchodzi specjalna łatwo dopasowywana uprząż, lonże łączące uprząż ze stalowymi karabinkami asekuracyjnymi i bloczkiem zjazdowym, potocznie nazywanym ‘rolką’, kaski z zapięciami uniemożliwiającymi samoczynne zsunięcie się z głowy oraz z prosta ale zapewniająca bezpieczeństwo regulacja, bloczki zjazdowe przystosowane do lin stalowych. Uprząż powinna być dobrze dopasowana do danej osoby, tak aby samoczynnie się nie poluzowała i nie zsuwała, dlatego samodzielnie, bez wiedzy instruktora nie należy jej regulować, zapinać i rozpinać.

OCHRONA RĄK

Park linowy Paprocany jest zbudowany w taki sposób aby zminimalizować ryzyko skaleczeń i obtarć. Jednak nasze ręce podczas pokonywania przeszkód stykają się z elementami drewnianymi, metalowymi oraz z linami stalowymi i z tworzyw sztucznych, które są gładkie, a zakończenia zabezpieczone. W celu utrzymania  ciężaru  ciała dotykamy przedmiotów gładkich, jednakże dla lepszej ochrony rąk zaleca się zastosowanie rękawiczek ochronnych.

POMOC

Specyfika parków linowych wymusza na obsłudze tych obiektów specjalistyczne i sprecyzowane działanie w zakresie niesienia pomocy w nieprzewidzianych zdarzeniach losowych takich jak np. drobne kontuzje lub ewakuacje z przeszkód Parku. Podstawowym działaniem przeszkolonego personelu Parku jest zabezpieczenie poszkodowanego przed kolejnymi niekorzystnymi zdarzeniami. Najważniejszym aspektem pomocy jest sprawna ewakuacja z przeszkód Parku na ziemię gdzie powiadomione służby medyczne będą mogły udzielić pomocy.

BEZPIECZEŃSTWO DLA ŚRODOWISKA

Park Linowy „Paprocany” jest w pełni bezpieczny dla drzew, poprzez odpowiednie mocowania, które nie uszkadzają kory, nie wymaga on wycinki lasu ani nawet równania terenu. Montaż poszczególnych elementów jest wykonany tak aby nie uszkodzić drzewa. Podesty montowane są metodą na ścisk, a liny stalowe osadzane na specjalnie przygotowanych podkładkach, które nie dopuszczają do wcinania się liny w pień i pozwalają na swobodny przepływ soków pod korą.  Park Linowy Paprocany posiada pozytywną opinię dendrologiczną.  Z uwagi na bezpieczeństwo dokonywane są okresowe  pielęgnacyjne przycinki suchych gałęzi, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie lasu.

SZKOLENIE

Celem szkolenia jest nauczenie klientów Parku posługiwania się sprzętem asekuracyjnym zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Dlatego podczas szkolenia  klienci informowani są  o sposobie poruszania, nazewnictwie sprzętu i zasadach jego używania a przede wszystkim o sposobie asekuracji  podczas pokonywania przeszkód.  Po wejściu na przeszkody instruktorzy  obserwują uczestników parku podczas wykonywania pierwszych kilku przepięć karabinków asekuracyjnych. W przypadku osób niepełnoletnich obserwację i nadzór  nad nimi, podczas pokonywania trasy, musi sprawować pełnoletni rodzic lub opiekun lub w przypadku zamówienia i wykupienia odpowiedniego pakietu nadzór w asyście na torze linowym sprawuje wyznaczony instruktor.

ASEKURACJA

Na torze linowym zastosowana jest zasada samodzielnej asekuracji. Aby asekuracja była bezpieczna, konieczne jest  samodzielne  dbanie o własne bezpieczeństwo, polegające na przepinaniu karabinków pomiędzy kolejnymi elementami asekuracji. Najważniejsze jest to aby nigdy nie dopuścić do pozostawania na wysokości  bez wpięcia przynajmniej jednym karabinkiem w miejscu do tego wyznaczonym.  Jeśli są osoby, które z przyczyn fizycznych lub psychicznych  nie są w stanie sprostać powyższym wymaganiom, powinny przechodzić trasy pod nadzorem opiekuna bądź wykupić przejście z instruktorem lub nie korzystać z torów linowych. Osoby cierpiące na choroby, przy których niewskazany jest wysiłek fizyczny powinny przed skorzystaniem z tras Parku skonsultować to z lekarzem.

PERSONEL A BEZPIECZEŃSTWO

Park Linowy zatrudnia osoby, które odbyły szkolenie alpinistyczne potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Na terenie Parku Linowego dostępna jest podręczna apteczka.

Park Linowy „Paprocany” jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.