Sonda preferencje

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Regulamin Parku Linowego „PAPROCANY” Drukuj

Obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie Parku Linowego

1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
2. Wejście na trasy w Parku Linowym i wykonanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po akceptacji wyboru tras przez instruktora, zapoznaniu się z regulaminem, zakupieniu biletu, podpisaniu oświadczenia, odbyciu szkolenia instruktażowego z zasad bezpieczeństwa w Parku oraz dopuszczeniu przez instruktora.
3. W związku z epidemią Karonawirusa na terenie Parku należy przestrzegać Wytycznych Bezpieczeństwa przebywania na terenie Parków Linowych.
4. Na trasę mogą wejść osoby mierzące nie mniej niż 90 cm wzrostu - trasy Tęczowa i Słoneczna(dziecięce), 120 cm wzrostu - trasa Biała, Purpurowa, Zielona i Sino-koperkowy róż; 135 cm - trasa Niebieska, Fioletowa, Pomarańczowa, Czerwona, Żółta, Mała Extreme, Extreme I Brązowa i Extreme II Czarna.
5. Trasy Tęczowa i Słoneczna (dziecięce) - przejście trasy musi odbywać się w asyście rodzica lub opiekuna dziecka.
6. Na terenie Parku Linowego zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
7. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego i stresu mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji Parku Linowego.
8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PARKU LINOWYM:
Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający
Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
Po założeniu sprzętu asekuracyjnego przez instruktora nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
Biżuterię, okulary, telefony oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć tak, aby nie stworzyły zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela i innych osób.
Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o schorzeniach lub rzeczach, które posiada i które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego.
Osoby mające długie włosy powinny je schować pod kaskiem lub spiąć, by nie wkręciły się w elementy parku.
Na terenie Parku Linowego wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na elementach do tego nieprzeznaczonych. Zakazane jest bieganie i robienie fikołków, itp.
Bezwzględnie zakazane jest wychylanie się poza podesty i tory tras, co może grozić upadkiem.
Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
Na podeście mogą się znajdować maksymalnie 2 osoby.
Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod liniami tras parku i w pobliżu zjazdów.
W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę parku linowego, która pomoże w sprawnym opuszczeniu trasy.
Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
Wszystkie wypadki kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
9. SPRZĘT ASEKURACYJNY I PRZECHODZENIE PRZEZ TRASĘ W PARKU LINOWYM:
W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi: uprząż, dwie lonże z karabinkami, rolka z lonżą i kask.
Rolkę zapinany wyłącznie w miejscach oznaczonych kolorem żółtym.
Karabinki wpinamy zawsze zapięciami skierowanymi w przeciwne strony, w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym.
Bezwzględnie zakazane jest odpinanie jednocześnie obu karabinków.
Po każdym przepięciu karabinków lub rolki sprawdzamy czy zamek został poprawnie zamknięty.
Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
Podczas zjazdów nie dotykamy lin stalowych.
Przed wejściem na każdą przeszkodę należy sprawdzać poprawność wpięcia karabinków.
Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się na linę stalową, a następnie wypiąć z klamry przy uprzęży bloczek zjazdowy i wpiąć bloczek na linę zjazdową. Następnie odpiąć drugi karabinek z pętli asekuracyjnej i przepiąć na linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka z drugiej strony bloczka zjazdowego.
Karabinki asekuracyjne wieszamy na górnych uchwytach bloczka zjazdowego i trzymając oburącz trzy lonże przystąpić do zjazdu na linie.
Podczas korzystania z atrakcji Parku Linowego należy zgłaszać obsłudze parku wszelkie zastrzeżenia, co do sprzętu asekuracyjnego.
W przypadku osłabienia należy wezwać obsługę Parku Linowego, aby mogła bezpiecznie sprowadzić daną osobę na poziom zerowy.
10. OPERATOR PARKU LINOWEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
Bezwzględnego wydalenia z Parku Linowego osób umyślnie nieprzestrzegających punktów regulaminu dotyczących zachowania bezpieczeństwa danej osoby lub innych użytkowników, zakłócających porządek, lub będących pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych.
Przerwania działalności parku częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na jego ternie (silny wiatr, deszcz, wyładowania atmosferyczne, itp.)
11. Każda osoba korzystająca z atrakcji Parku Linowego przechodzi odpowiednie szkolenie. Nie przestrzegając zasad przedstawionych na szkoleniu i zawartych w Regulaminie narażamy się na poważne niebezpieczeństwo, jak również zwiększamy ryzyko drobnych urazów i kontuzji.
12. Dzieci do lat 13 podczas pokonywania tras torów linowych muszą znajdować się pod stałą obserwacją rodziców lub opiekunów.
13. Park Linowy nie przechowuje danych osobowych swoich klientów. Pod koniec dnia oświadczenia wraz z danymi osobowymi są niszczone.
14. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Parku Linowego Paprocany.