Sonda preferencje

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Bezpieczeństwo / Certyfikat

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW

Aby bezpiecznie przejść park linowy klienci najpierw muszą zapoznać się z regulaminem parku, w którym zawarte są zasady bezpieczeństwa stosowane w parku.  Następnie przed wejściem na trasę, osoby dorosłe muszą podpisać oświadczenie, że zapoznały  się z regulaminem, z którego wynika m.in., że nie są pod wpływem środków odurzających, oraz że nasz stan zdrowia pozwala na korzystanie z parku linowego. W przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie muszą poświadczyć za nich, że zapoznały się z regulaminem.   Po takich formalnościach instruktorzy wyposażą chętne osoby do przejścia przez przeszkody w odpowiedni sprzęt asekuracyjny  i przeszkolą je na krótkiej trasie szkoleniowej. Po takim wstępie, za zgodą pracowników parku, można wejść na przeszkody.

Nasze przeszkody spełniają rygorystyczne normy PN-EN 15567- 1 i 2 PL. Podstawowym elementem decydującym o bezpieczeństwie klientów są liny stalowe. Bezpieczeństwo klientów korzystających z Parku Linowego "PAPROCANY" potwierdzone jest  CERTYFIKATEM.


kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyć

SPRZĘT ASEKURACYJNY

Sprzęt dla każdego klienta jest atestowany i swoje źródło czerpie z zasad bezpieczeństwa stosowanych w alpinizmie. W jego skład wchodzi specjalna łatwo dopasowywana uprząż, lonże łączące uprząż ze stalowymi karabinkami asekuracyjnymi i bloczkiem zjazdowym, potocznie nazywanym ‘rolką’, kaski z zapięciami uniemożliwiającymi samoczynne zsunięcie się z głowy oraz z prosta ale zapewniająca bezpieczeństwo regulacja, bloczki zjazdowe przystosowane do lin stalowych. Wszystko to zapewni praktyczne 100 % bezpieczeństwa. Uprząż powinna być dobrze dopasowana do danej osoby, tak aby samoczynnie się nie poluzowała i nie zsuwała, dlatego samodzielnie, bez wiedzy instruktora nie należy jej regulować, zapinać i rozpinać.

OCHRONA RĄK

Park linowy Paprocany jest wykonany w taki sposób aby zminimalizować ryzyko skaleczeń i obtarć. Jednak nasze ręce podczas pokonywania przeszkód stykają się z elementami drewnianymi, metalowymi oraz z linami stalowymi i z tworzyw sztucznych, które są gładkie, a zakończenia zabezpieczone. W celu utrzymania  ciężaru  ciała dotykamy przedmiotów gładkich, jednakże dla delikatnych rąk zaleca się zastosowanie rękawiczek ochronnych.

POMOC

Specyfika parków linowych wymusza na obsłudze tych obiektów specjalistyczne i sprecyzowane działanie w zakresie niesienia pomocy w nieprzewidzianych zdarzeniach losowych takich jak np. drobne kontuzje lub ewakuacje z przeszkód parku. Podstawowym działaniem przeszkolonego personelu parku jest zabezpieczenie poszkodowanego przed kolejnymi niekorzystnymi zdarzeniami oraz przetransportowanie go do miejsca gdzie można będzie udzielić pomocy przed medycznej.

Najważniejszym aspektem pomocy jest sprawna ewakuacja z przeszkód parku na ziemię. Działanie takie zapewniają odbyte przez instruktorów kursy obsługi parków linowych z elementami autoratownictwa, co pozwala personelowi na przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej.

Kolejnym etapem niesienia pomocy jest pomoc przedmedyczna rozumiana potocznie jako pierwsza pomoc. Udzielenie tejże pomocy odbywa się także przez przeszkolony personel obsługujący park linowy, który zaopiekuje się poszkodowanym.

Stan drzew, na których zamocowane są przeszkody jest bardzo dobry, poparty ekspertyzą dendrologiczną, niezbędna dla uzyskania przez Park certyfikatu bezpieczeństwa instalacji.

BEZPIECZEŃSTWO DLA ŚRODOWISKA

Park Linowy „Paprocany” jest w pełni bezpieczny dla drzew, poprzez odpowiednie mocowania, które nie uszkadzają kory, nie wymaga on wycinki lasu ani nawet równania terenu. Montaż poszczególnych elementów jest wykonany tak aby nie uszkodzić drzewa. Podesty montowane są metodą na ścisk, a liny stalowe osadzane na specjalnie przygotowanych podkładkach, które nie dopuszczają do wcinania się liny w pień i pozwalają na swobodny przepływ soków pod korą.  Park Linowy Paprocany posiada pozytywną opinię dendrologiczną.  Z uwagi na bezpieczeństwo dokonywane są okresowe  pielęgnacyjne przycinki suchych gałęzi, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie lasu.

SZKOLENIE

Celem szkolenia jest nauczenie klientów parku posługiwania się sprzętem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Dlatego podczas szkolenia  klienci informowani są  o sposobie poruszania, nazewnictwie sprzętu i zasadach jego używania a przede wszystkim o sposobie asekuracji  podczas pokonywania przeszkód.  Po wejściu na przeszkody instruktorzy  obserwują uczestników parku podczas pokonywania pierwszych kilku przeszkód.

ASEKURACJA

Przy torze linowym zastosowana jest zasada samodzielnej asekuracji. Aby asekuracja była bezpieczna, konieczne jest  samodzielne  dbanie o własne bezpieczeństwo, polegające na przepinaniu karabinków pomiędzy kolejnymi elementami asekuracji. Najważniejsze jest to aby nigdy nie dopuścić do pozostawania na wysokości  bez wpięcia przynajmniej jednym karabinkiem w miejscu do tego wyznaczonym. W takim przypadku osoby, które ze względu na zbyt młody wiek i wzrost nieprzekraczający 120 cm uniemożliwiający samodzielne przepinanie się, powinny mieć ciągłą pomoc instruktora lub opiekuna. Jeśli są osoby, które z przyczyn fizycznych lub psychicznych  nie są w stanie sprostać powyższym wymaganiom, powinny przechodzić trasy pod opieką instruktora, lub nie korzystać z torów linowych. (źródło: polskieparkilinowe.pl) Osoby cierpiące na choroby, przy których niewskazany jest wysiłek fizyczny powinny przed skorzystaniem z tras parku skonsultować to z lekarzem.

PERSONEL A BEZPIECZEŃSTWO

Każdy nasz pracownik przeszedł szkolenie alpinistyczne potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Dodatkowo pracownicy posiadają kurs udzielenia pierwszej pomocy. Na terenie Parku Linowego dostępna jest także podręczna apteczka.

Powyższe zabezpieczenia oraz przestrzeganie regulaminu parku przez jego uczestników,  zapewnia 100% bezpieczeństwo. Dodatkowo Park Linowy „Paprocany” jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.